40 Bilgi
Mercan Köşk

Mercan Köşk

Hindistan’dan Akdeniz kıyılarına kadar uzandığı, ülkemizin güney kıyıları,  Ege’nin büyük bir bölümü ve Mısır’ı içine alan topraklarda yetişmektedir.

Mısırlıların, sofo adıyla bildikleri mercan köşkünü kutsal bir bitki olarak kabul gördüğü ve Osiris’e adadıkları bilinmektedir.

Romalılar ve Yunanlılar, Afrodit’e adanan kutsal bitkilerden biri olduğu için mercanköşkten yapılan merhemin ve şarabın cinsel gücü arttırdığına inanırlardı

16. yüzyılda Avrupa’da konuşma zorluğu çeken çocuklara suyunun içirildiği bilinmektedir. 20. Yüzyılda ise kramp çözücü olarak tedavilerde kullanılmıştır.