40 Bilgi
Kırmızı Toz Biber

Kırmızı Toz Biber

Bkz: 1. Kırmızı Pul Biber

Biber tozunun acılık derecesini, biber öğütülürken içine karışan tohum ve biberin ara bölmelerinin oranı belirler. 

Kırgız Türkleri ve Özbek Türkleri bibere murç, kırmızı bibere kızıl murç demektedir. Türkmen Türkçesinde biberin karşılığı burç, kırmızı biberin karşılığı ise gızıl burçtur